Θεμελιώσεις

Η εταιρία μας εκτελεί με τα ιδιόκτητα μηχανήματα έργα θεμελιώσεων, βαθιών εκσκαφών και έργα βελτίωσης του εδάφους