Η εταιρεία

placeholder

Στόχος

Στόχος της «ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ» είναι η διατήρηση της υψηλής ποιότητας και συνέπειας που τη διακρίνει εφαρμόζοντας παράλληλα μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας των κατασκευών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι στον κατασκευαστικό τομέα ζητείται σταθερή ποιότητα,  στα δημόσια έργα οι προδιαγραφές είναι υψηλές και στα ιδιωτικά οι απαιτήσεις μεγάλες, είναι φυσικό επακόλουθο στο μέλλον να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στις παραπάνω απαιτήσεις  μόνο εταιρείες με αξιοπιστία.

Η «ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ» επιδιώκοντας τη συνεχή ανάπτυξή της στον κατασκευαστικό κλάδο επενδύει στην ποιότητα των παραγόμενων έργων με γνώμονα πάντα τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Ιστορικό

Η εταιρεία «ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ» ξεκίνησε το κατασκευαστικό της έργο το 1967 με ιδρυτή τον Χρήστο Τσαλιγόπουλο και έδρα της την Θεσσαλονίκη.

Το αντικείμενό της στο ξεκίνημα ήταν οι θεμελιώσεις κάτι που μας χάρισε πλούσια εμπειρία σε αυτά τα εξειδικευμένα τεχνικά έργα. Διαγράφοντας μια σταθερά ανοδική πορεία στον χώρο με συνεχή διεύρυνση του πεδίου των δραστηριοτήτων κατάφερε να εδραιωθεί και σε άλλους τομείς όπως: λιμενικά έργα,  αντιπλημμυρικά, υδραυλικά, αναπαλαιώσεις – επισκευές, καθώς και οικοδομικά έργα.

Υποδομή

Η υποδομή της «ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ» περιλαμβάνει ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείου, εγκαταστάσεις αποθήκης και ιδιόκτητο υπαίθριο αποθηκευτικό χώρο.

Η «ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ» θεωρεί πολύ σημαντική την ποιότητα και την εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς η ειδική  κατάρτιση του επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού είναι βασική για τη διασφάλιση της αρτιότητας και της αποδοτικότητας των έργων. Στο ανθρώπινο δυναμικό της συγκαταλέγονται Πολιτικοί Μηχανικοί, Τεχνικοί Τοπογραφικών Εφαρμογών, Χειριστές, Οδηγοί και Οικονομολόγοι. Τα στελέχη μας εκπαιδεύονται και ενημερώνονται συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες στις κατασκευές, τον σωστό τρόπο λειτουργίας των εργοταξίων, την τήρηση των μέτρων ασφάλειας και για ό,τι άλλο μπορεί να καταστήσει τη λειτουργία της εταιρείας αρτιότερη.