Κατεδαφίσεις

Με τη χρήση των ιδιόκτητων μηχανημάτων της εταιρίας μας πραγματοποιούμε κατεδαφίσεις ψηλών κτιρίων.