Τεχνικά έργα

Είμαστε πιστοποιημένοι στην κατασκευή τεχνικών έργων περιβάλλοντος και ορυχείων-μεταλλείων