Εξοπλισμός

Η «ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ» εκτελεί με ιδιόκτητο εξοπλισμό πλήθος συμβατικών και ειδικών τεχνικών έργων σε όλη την Β. Ελλάδα με έμφαση πάντοτε στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε Η/Υ και περιφερειακά συστήματα (hardware) καθώς και το εξειδικευμένο λογισμικό (software) για την εκπόνηση του σχεδιασμού των έργων. Η «ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΣ» κατέχει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο ανανεώνει συνεχώς, ώστε να επιτυγχάνει την  άρτια εκτέλεση των έργων της. Στον μηχανολογικό εξοπλισμό της περιλαμβάνονται φορτηγά, ημιφορτηγά, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, ερπυστριοφόροι γερανοί, ερπυστριοφόροι εκσκαφείς, φορτωτές γαιών, προωθητήρες γαιών κ.ά.