Λιμένας Συκιάς Χαλκιδικής

Λιμένας Συκιάς Χαλκιδικής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία: 2015

Τόπος: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Πελάτης: Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λιμενίσκος μικρών σκαφών Συκιάς. Διαμόρφωση λιθορριπών και τοποθέτηση μπλοκ σκυροδέματος χερσαίας ζώνης.