Καθαρισμός ταινιόδρομων

Καθαρισμός ταινιόδρομων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία: 2010-2020

Τόπος: ΚΟΖΑΝΗ

Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Συνεχής καθαρισμός κλάδου ταινιοδρόμων μεταφοράς τέφρας Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.