Κατασκευή ταινιόδρομων

Κατασκευή ταινιόδρομων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία: 2012

Τόπος: ΚΟΖΑΝΗ

Πελάτης: ΔΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Έχουμε εκτελέσει δεκάδες έργα μελέτης και κατασκευής ταινιοδρόμων για το Λιγνιτικό κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.