Ιδιωτικά έργα

Ιδιωτικά έργα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία: 2008

Τόπος: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πελάτης: ΙΔΙΩΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εταιρία μας έχει μελετήσει και κατασκευάσει για ιδιώτες κατοικίες οικοδομές και εργοστασιακά κτίρια.