Έργα μεταλλείων

Έργα μεταλλείων

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία: 2010

Τόπος: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Πελάτης: ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ειδίκευσή μας σε έργα ορυχείων και μεταλλείων μας καθιστούν πρωτοπόρους στην αποκατάσταση μεταλλευτικών χώρων. Η αφοσίωσή μας στην προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια στην εργασία είναι αδιαπραγμάτευτη.