Αντιστηρίξεις

Αντιστηρίξεις

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Ημερομηνία: 2017

Τόπος: ΚΙΛΚΙΣ

Πελάτης: Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Άρση επικινδυνότητας τμήματος της Επ. Ο.19 μεταξύ των οικισμών Γρίβας-Καστανερής λόγω αστάθειας των πρανών από κατολισθήσεις με μικροπασσάλους και αντιστήριξη Berlinois.